Via Ferrata

catalana Una via ferrata és un itinerari tant vertical com a horitzontal (franqueig) equipat amb divers material: claus, grapes, preses, passamans, cadenes, ponts penjants i tirolinas, que permeten arribar amb seguretat a zones de difícil accés per a senderistes o no habituats a l’escalada. La seguretat és a càrrec d’un cable d’acer instal·lat en tota la via, i del arnés i els mosquetons especials de via ferrata (marcats amb una k) que asseguren en cas de caiguda. Les Gorgues de Salenys (Santa Cristina d’Aro – Girona) té una dificultat d’iniciació, amb una longitud d’uns 400 metres. Està compost per 8 ponts tibetans de fins a 25 metres de longitud, passos en travessia i petits passos verticals, sent un recorregut perfecte per iniciar-se.

espanyola Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal (franqueo) equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado en toda la vía, y del arnés y los mosquetones especiales de vía ferrata (marcados con una k) que aseguran en caso de caída. Les Gorgues de Salenys (Santa Cristina d’Aró – Gerona) tiene una dificultad de iniciación, con una longitud de unos 400 metros. Está compuesto por 8 puentes tibetanos de hasta 25 metros de longitud, pasos en travesía y pequeños pasos verticales, siendo un recorrido perfecto para iniciarse.

anglaterra A via ferrata is a protected climbing route. The essence of a modern via ferrata is a steel cable which runs along the route and is periodically fixed to the rock. Using a via ferrata kit, climbers can secure themselves to the cable, limiting any fall. Les Gorgues de Salenys (Santa Cristina d’Aro – Gerona) has a difficulty of initiation, with a length of about 400 meters. It is composed of 8 Tibetan bridges of up to 25 meters in length, steps in crossing and small vertical steps, being a perfect route to begin.